E&O יזמות וניהול בע"מ

מובילים חדשנות לעסקים

 

דוא"ל:

office@eo-im.com

 

שותפים עסקיים

תפישת העל העסקית של E&O גורסת שיש לחשוב גלובאלית, אך בכדי למקסם את פוטנציאל ההצלחה יש לעבוד ברמה המקומית תוך הכרת התרבות, השפה, המנהגים, והכללים העסקיים במדינת היעד -
‏Think Global act Local

ליישום תפישה עסקית זו, מסתייעת
E&O בפעילותה במדינות השונות בשותפים מקומיים הנבחרים בקפידה תוך מתן דגש ליכולות השותף המקומי לתרום להצלחת הפעילות במדינה ובתחום הפעילות.

שותפיה האסטרטגים של
E&O עונים על ערכי הליבה העסקיים אותן מיישמת החברה הלכה למעשה, יכולות ביצוע גבוהות, דינמיות ויצירתיות, מחויבות גבוהה, ניסיון מוכח ומוניטין גבוה.

שותפיה האסטרטגים של
E&O הינם חולייה מרכזית בהצלחתה של החברה וזרז בהתפתחות המהירה בשוק המטרה תוך קיצור הזמן לשוק Time to Market .

 

 

 


 

‏Fusion Scandinavia

 

Rotem Avni                          

Store Torv 9, Aarhus C 8000 Denmark     
‏Tel:       +(45) 86 12 77 77                 
‏Mobile: +(45) 31 12 77 33

rotem.avni@fusion-laser.com
 

 

 

A.B. Dental Devices ApS

                

Store Torv 9, Aarhus C 8000 Denmark     
‏Tel:       +(45) 86 12 77 77                 
‏Mobile:
+(45) 31 12 77 33

office@eo-im.com