In order to view this page you need Flash Player 9+ support.

Get Adobe Flash player

סקירה כללית

שוק הקלינטק בעולם נמצא במוקד התעניינות עסקית ומרכז הזדמנויות רבות. הקלינטק כולל 3 תחומים מרכזיים: טיפול וטיהור מי שתייה, טיפול בשפכים ואנרגיה ירוקה.


ענף המים נמצא בהתפתחות מואצת מחד הביקוש למי שתייה גדל עקב הגידול באוכלוסיית העולם ותהליך האורבניזציה המואץ במדינות מתפתחות ומצד שני כמות מי השתייה האיכותיים נמצאת במחסור , קיים צורך בטיפול במים והבאתם לסטנדרט המקובל בעולם המערבי. 1.2 מיליארד בני אדם בעולם סובלים ממחסור במי שתייה זמינים ואיכותיים.


במהלך העשורים האחרונים הופחתה כמעט במחצית כמות המים הראויים לשימוש בעולם כתוצאה מזיהום מאגרי מי התהום ע"י מזהמים תעשייתיים והמלחת בארות כתוצאה משאיבת יתר וגורמים מזיקים נוספים, במקביל הוכפלה צריכת המים העולמית.


כמות האוכלוסין בעולם צפויה לגדול בקצב של כ-90 מליון נפש מידי שנה במהלך ה-30 שנה הבאות, בעיקר במדינות מתפתחות. אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני הכלכלה העולמית בכלל וסקטור התשתיות בפרט, במאה הנוכחית הוא הגדלת כמות המים הזמינים ושיפור הגישה למים זמינים בעולם השלישי. לפיכך תחום המים הינו אחד ממנועי הצמיחה בסקטור התשתיות.


תקציבים רבים ממדינות מפותחות, ארגוני סיוע של האו"ם ובנקי השקעות עולמיים מופנים מידי שנה לפרויקטים ותשתיות מים במדינות מתפתחות.


גם במדינות מפותחות יש צורך בשיפור מתמיד של איכות מי השתייה והתאמתם לסטנדרטים המוחמרים של ארגון הבריאות העולמי ה-WHO וצורך בהגדלת כמות מי השתייה עקב הגידול המתמשך בכמות האוכלוסייה. מים הופכים למוצר צריכה עם עלויות הפקה, טיפול וטיהור. במקביל מוקמים תאגידי מים ציבוריים ופרטיים המוכרים את המים לרשויות העירוניות. מחירי המים והטיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים עולים באופן מתמיד.
 

ישראל נתפסת בעולם כמובילת חדשנות בתחומי הקלינטק. מיחזור השפכים בישראל מגיע ל-70% המשמשים לאחר טיפול למי השקיה לחקלאות. מי השתייה מתבססים על טכנולוגיות התפלה מהמתקדמות בעולם. חברות ישראליות ותיקות פועלות בישראל ובחו"ל ומהוות קרש קפיצה לטכנולוגיות חדשות.

בשנים האחרונות ישנה תנופה של חברות הזנק (Start-Up) בעלות טכנולוגיה חדשנית המחפשות את דרכן לשוק.


שוק הקלינטק הינו שוק בהתהוות, המתאפיין בדינמיות, פעילות עסקית ענפה של מיזוגים ורכישות.
שוק המים מרכז ומגלם כיום הזדמנויות רבות בשווי אטרקטיבי וניתן להשיג תשואה גבוהה

על ההשקעה בהשוואה להשקעה בענפים רבים אחרים בטווחים קצרים יחסית.