In order to view this page you need Flash Player 9+ support.

Get Adobe Flash player

סקירה כללית

בעולם המתפתח נושא הבריאות הציבורי והאישי תופס מקום נכבד, אנו עדים למצב בו מוצרים, שירותים ופתרונות חדשים בתחום המדיקל הינם צורך השעה.

תחום המדיקל הינו רחב וכולל תחומים רבים ומגוונים הנבדלים זה מזה, בחלוקה גסה ניתן לחלק את תחום המדיקל לשתי קטגוריות- למוצרים מתכלים ולציוד הוני.


תעשיית המדיקל הגלובלית זוכה להתעניינות רבה, ומקבלת עידוד ותמיכה הן ממדינות וממשלות המעודדות חדשנות והן משוק ההון.


ענף המדיקל עתיר רגולציה, אשר משתנה ממדינה למדינה. בכדי לקבל אישור לשיווק מוצר חדש, על החברה לעמוד בהנחיות רגולטוריות רבות הנקבעות על ידי גופים כגון מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) ונציבות האיחוד האירופי (CE mark).

לרוב, הליך קבלת אישור לשיווק מה- FDA הינו מסובך ואורך זמן רב יותר מאשר קבלת אישור דומה מה- CE, וקבלתו מותנית בתוצאות הניסויים הקליניים שעורכות החברות על מנת להוכיח כי המוצר שלהן אכן משרת את המטרה.
ישנה שונות גדולה בין החברות הפועלות בתחום הציוד הרפואי באשר להימשכות, מורכבות, עלות הניסויים הקליניים והסתברות לקבל אישור רגולאטורי.
הליך קבלת האישורים עבור חברות המפתחות ציוד רפואי הינו קצר וזול יותר בהשוואה לחברות המפתחות תרופות, ולכן ההסתברות להצלחה גבוהה יותר בתחום המדיקל.


תחום הציוד הרפואי מתאפיין ברמות סיכון טכנולוגי נמוכות ביחס לשאר ענפי הבריאות הפארמה והביוטכנולוגיה, הסתברות הצלחה הינה של כ-50%-60%.


עלויות הניסויים הקליניים ועלויות הבאת המוצרים לשוק בתחום המדיקל נמוכות הרבה יותר מתחום הפארמה, במרבית המקרים מצליחות החברות לממן את הניסויים מכספי המשקיעים. רק בשלבי פיתוח מתקדמים יחסית, מתקשרות החברות עם שותפים אסטרטגיים לשיווק והפצת המוצר (מפיץ בעל פריסה עולמית או מספר מפיצים באזורים גיאוגרפיים שונים).


E&O פועלת לאיתור חברות שברשותן טכנולוגיות חדשות ומוכחות בתחום המדיקל במטרה להוביל להצלחה עסקית משותפת בשוק הגלובלי.